تخت کنار استخر

 • مدل : BE1307

  مدل : BE1307

  اندازه : 40*68*215

  جنس : RATTAN

   

 • مدل : BE1305

  مدل : BE1305

  اندازه : 65*68*210

  جنس : RATTAN

  بدون کوسن

 • مدل : BE1306

  مدل : BE1306

  اندازه : 58*70*210

  جنس : RATTAN

  بدون کوسن

 • مدل : BE1308

  مدل : BE1308

  اندازه : 58*74*200

   

 • مدل : BE1309

  مدل : BE1309

  اندازه : 48*74*200

   

 • مدل : BE1310

  مدل : BE1310

   

   

 • مدل :HA0701

  مدل : HA0701

  اندازه سازه : 115*150*420

  اندازه روکش : 140*200

  جنس : فلز و RATTAN

 • مدل : HA0702

  مدل : HA0702

  اندازه سازه : 120*127*400

  اندازه روکش : 140*230>

  جنس : فلز و RATTAN