طراحی فضای سبز و محوطه

 


در بخش طراحی پس از تنظیم قرار داد ،ابتدا از خواسته های کار فرما شامل اهداف ، کار های مورد نیاز ، المان های مورد نظر و... پرسیده میشود و طراحان با مشاوره دادن و ارائه نکته نظرات علمی و فنی به کار فرما .این خواسته ها را جهت می بخشند تا طرح مقدماتی که به کار فرما ارائه می شود به نظرات کار فرما نزدیک تر باشد

 این مجموعه با در اختیار داشتن مهندسین با سابقه در خصوص طراحی محوطه و فضای سبز امکان طراحی این گونه فضا ها را در بالاترین سطح ،در داخل ایران دارا است.

نقشه ها می توانند بصورت فاز 1 یا فاز 2 طراحی گردند.آلبوم نقشه ها ی فاز 1 شامل مستر پلان ،پارت پلان و پلان اندازه گذاری سکشن های مورد نیاز می باشد.

پس از تایید طرح مقدماتی ، در نهایت نقشه ها  که با برنامه اتوکد رسم شده اند ، بصورت آلبومی به کارفرما تقدیم می گردد.

هر طراحی کاشتی که برای ایجاد فضای سبز ارائه می شود باید دارای اهداف مشخصی باشد که عمده ترین نکات مورد نظر در امر فضای سبز عبارت است از:
 

1 –ایجاد هماهنگی و تعادل و توازن در محیط زیست برای حفظ روابط اکولوژیکی                                                 

2 – کاهش آلودگی در محیط زیست و حفظ محیط زیست

3 – افزایش جاذبه های زیبایی در محیط زندگی از دیدگاه منظر

4 – اولویت دادن به فضای سبز

5 – انتخاب مناسب ترین ، مفیدترین و در عین حال مقاوم ترین یا ماندگارترین گونه های گیاهی که علاوه بر زیبایی و سرسبزی مقاوم به آفات نباتی باشد